Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief februari Jo Vandeurzen
Ambitieus uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap
Vlaanderen investeert in 2019 niet minder dan 100 miljoen euro om personen met een handicap te versterken. De verdeling van deze bijkomende middelen werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Hiermee komen we de belofte na om deze legislatuur bijkomend 330 miljoen euro te hebben geïnvesteerd voor personen met een handicap.”
De weg naar stelselmatig meer zorggarantie wordt daarmee substantieel verder doorgetrokken. De middelen gaan naar de meest prioritaire vraagstellers. Een grote meerderheid van wie nog wacht op een persoonsvolgend budget heeft intussen ook al een andere vorm van ondersteuning. In tegenstelling tot voor de start van de persoonsvolgende financiering, beschikken mensen nu al bij een vermoeden van handicap over beduidend meer mogelijkheden op, al dan niet gespecialiseerde, ondersteuning via een zorgbudget of rechtstreeks toegankelijke hulp. De middelen worden zoveel mogelijk ingezet daar waar ze het meest nodig zijn of waar de kloof tussen wat iemand krijgt en werkelijk nodig heeft, het diepst is.
Meer dan 1.000 gratis energiescans leveren zorgsector miljoenenbesparing op
Voorzieningen in de zorg- en welzijnssector dragen niet alleen zorg voor mensen, maar ook voor het klimaat. In 2017 nam Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en de koepelorganisaties het initiatief om gratis energiescans uit te voeren in zorg- en welzijnsgebouwen. Uit de uitgevoerde scans blijkt dat de sector elk jaar voor meer dan 15 miljoen euro kan besparen. Geld dat opnieuw kan gaan naar personen met een zorgnood.
Voor de investeringen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar voorziet minister Vandeurzen klimaatsubsidies via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), het investeringsagentschap van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en zorgsector.
Minister Vandeurzen: “Samen met de sector hopen we nog meer sprongen voorwaarts te maken. Na het mooie resultaat van de aangevraagde energiescans, kunnen we een ambitieuze uitvoering geven aan de energiebesparende maatregelen en met de welzijns- en zorgsector een voortrekkersrol opnemen voor een duurzaam patrimonium. Goede zorg is ook klimaatbewuste zorg. Dankzij deze actie zorgen we mee voor nog vele jaren goede zorg.”
Personen met een handicap en zorgaanbieders vinden elkaar op nieuw digitaal platform
Het VAPH gaat samen met gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en werkgeversorganisaties een digitaal platform uitbouwen waar zorgvraag en zorgaanbod in de sector voor personen met een handicap elkaar makkelijker vinden. Vlaanderen investeert hierin jaarlijks een bedrag van 100.000 euro.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vertegenwoordigers van o.a. gebruikersverenigingen gaven aan dat er door de invoering van de persoonsvolgende financiering nood is aan een platform waarbij zorgvragers en zorgaanbieders elkaar kunnen vinden. Op dat platform kan de zorgvrager in contact komen met de zorgaanbieders, en kan de zorgaanbieder zijn aanbod rechtstreeks bekend maken aan de zorgvragers. Het platform stelt een zo uitgebreid mogelijke informatie ter beschikking met betrekking tot het aanbod van hulp, zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Dit past in de uitrol van de persoonsvolgende financiering door te vertrekken van de vraag en keuzemogelijkheid van de personen met een handicap.”
Vernieuwde campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’
De vernieuwde website van de Vlaamse campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ staat online. Nieuw zijn onder andere de videogetuigenissen van Paul & Katalijne en Wannes & Rosa. Zij zijn ambassadeurs van de nieuwe campagne om een extra impuls te geven aan een dementievriendelijker Vlaanderen. Paul & Katalijne vertellen over hun leven met dementie, Wannes & Rosa vertellen het verhaal achter de serie ‘Voor ik het vergeet’ die je op televisiezender één te zien krijgt. Hun getuigenissen vormen de eerste in een reeks van persoonlijke verhalen van bekende en minder bekende Vlamingen die getuigen over hun ervaring met dementie. Tot april van dit jaar zullen er wekelijks nieuwe videogetuigenissen online verschijnen. Focussen op wat mensen wel nog kunnen in plaats van wat niet meer kan, deze visie draagt de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ uit.
De website www.onthoumens.be is de plek waar je persoonlijke videogetuigenissen kan vinden over thema’s die ertoe doen, je vindt er heel wat tips over respectvolle communicatie en nog veel meer. Dat Vlaanderen dementie serieus neemt, blijkt ook uit deze primeur voor ons land: de opstart van de eerste werkgroep voor mensen met dementie. Daarbij hebben we een duidelijk doel voor ogen: niet alleen richting media de stem van mensen met dementie proactief aanreiken, maar ook in onderzoek en beleid hun stem veel luider laten weerklinken.
Zelfzorgcampagne #Leefzonderfilter is terug: hoe gaat het écht met jou?
Wegens succes herhaald: de zelfzorgcampagne ‘Leef zonder filter’ wordt op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hernomen. Vorig jaar bereikte de campagne om en bij de 360.000 Vlaamse jongeren of 70% van de doelgroep tussen 16 en 24 jaar. Deze jongeren kregen de boodschap mee om even de filter, de schijn dat alles altijd oké is, op sociale media af te gooien en te tonen hoe het écht met hen gaat.
Jongvolwassenen zijn een kwetsbare doelgroep als het om hun geestelijke gezondheid gaat. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kampt 1 jongere op 5 met psychische problemen. Studies tonen aan dat tot 75% van de psychische problemen aanvatten voor het 25ste levensjaar. Voor die jonge doelgroep zijn sociale media zoals Facebook en Instagram een deel van hun leven, vaak echter dragen die nieuwe media bij tot een vertekend beeld van hun leefwereld.
Populaire social influencers Jamie-Lee Six en Fabian Feyaerts zullen als gezicht van de campagne regelmatig een post of story op hun sociale media plaatsen. Onder de hashtag #leefzonderfilter geven ze daarbij aan hoe ze zich soms echt voelen en hoe ze met die gevoelens omgaan. Ook radiozender MNM en het online jongerenplatform TAGMAG trekken mee aan de kar. Tijdens ‘Planeet De Cock’ en ‘Generation M’ brengen de radiomakers het campagnethema ter sprake en gaan hierover met jongeren het debat aan. TAGMAG biedt zijn platform aan om diezelfde boodschap mee uit te dragen via o.a. een reportagefilmpje.
www.leefzonderfilter.be
Vernieuwde aanpak voor persoonlijke assistentie van kinderen en jongeren met een beperking
Op voorstel van Vlaams minister Jo Vandeurzen wijzigde de Vlaamse Regering de spelregels voor gezinnen die een persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor hun kind met een beperking ontvangen. Voor bijkomende PAB’s wordt in 2019 ruim 12 miljoen euro uitgetrokken. Met de wijzigingen komen nu ook kinderen en jongeren die reeds langere tijd wachten, in aanmerking voor een persoonlijk assistentiebudget. De nieuwe spelregels maken bovendien de combinatie van een PAB en pleegzorg mogelijk.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We trekken in 2019 niet alleen het budget verder op naar 12 miljoen euro, we wijzigen ook de regelgeving. Zo maken we ook voor gezinnen die al lang wachten op een PAB een toekenning mogelijk. Hiermee kunnen we preventief de draagkracht van gezinnen verhogen.
Voor volwassenen was door de persoonsvolgende financiering de combinatie met een pleegzorgsituatie al mogelijk. Door deze wijziging lossen we dit nu ook op voor kinderen en jongeren. Dit is logisch, omdat we in Vlaanderen versterkt blijven inzetten op pleegzorg als de eerste te verkiezen opvangvorm voor alle kinderen en jongeren,”
Op de weg vooruit met Jo
Verwelkoming van de CD&V-leden op de nationale nieuwjaarsreceptie
Bedankt voor de mooie woorden op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Limburg, lijsttrekkers Wouter Beke en Lode Ceyssens!
Academische zitting op de Thomas More hogeschool n.a.v. 75 jaar verpleegkundig onderwijs in Lier
Ontmoeting met Karl-Josef Laumann (Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen) voor bespreking welzijns- en zorgdossiers
De doe-proeven goed doorstaan tijdens de Joe Challenge bij de CD&V-jongeren in Genk
>
>
>
>