Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Jo Vandeurzen
Nieuwsbrief maart
Verscherpt toezicht bij woonzorgcentra met aanhoudende en ernstige kwaliteitsproblemen
Bij de publicatie van het jaarverslag 2018 van de Woonzorglijn maakte Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bekend dat hij aan Zorginspectie en het agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht heeft gegeven om een systeem van verhoogd toezicht op scherp te stellen bij woonzorgcentra die aanhoudend tekorten of ernstige klachten lieten optekenen. Zorginspectie zal daartoe een reeks gerichte inspecties uitvoeren.
“Uit het jaarverslag 2018 van de Woonzorglijn blijkt dat het aantal klachten in de woonzorgsector stabiel blijft tegenover 2017, maar er is echter een heel kleine groep van woonzorgcentra waarover we regelmatig terugkerende, gegronde klachten krijgen of waarover in het verleden al vragen kwamen over de kwaliteit van zorg. Zij zetten de sector onverdiend in een ongunstig daglicht.”
Nieuwe campagne Vlaamse sociale bescherming
De nieuwe campagne van de Vlaamse sociale bescherming al gezien? Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten. Maar als je veel zorg nodig hebt, heb je vaak nog een hoop andere kosten. In dat geval kun je een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Die geeft een zorgbudget aan mensen die gedurende een lange periode veel zorg nodig hebben. Daarmee kunnen ze de kosten betalen van bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, een rolstoel, thuiszorg of andere hulp.
De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij de zorgpremies die iedereen in Vlaanderen betaalt. Zo'n 4,5 miljoen inwoners van Vlaanderen betalen elk jaar een zorgpremie. Sinds 2019 bedraagt die 52 euro (of 26 euro voor mensen met een laag inkomen). Je betaalt die zorgpremie elk jaar aan je zorgkas.
Nog eens 724 personen met een handicap krijgen budget van €300 per maand voor ondersteuning
724 volwassenen met een handicap zullen vanaf mei 2019 automatisch het zorgbudget voor personen met een handicap van 300 euro per maand op hun rekening zien verschijnen. Het gaat om mensen die vandaag nog niet over een persoonsvolgend budget beschikken, maar daar wel, met hoge prioriteit, een vraag naar hebben. In afwachting van hun persoonsvolgende budget krijgen zij nu dus al een zorgbudget dat ze vrij kunnen besteden voor hun ondersteuning, bijvoorbeeld voor thuiszorg, schoonmaakhulp of dagopvang.
“Het basisondersteuningsbudget is één van de zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming. Voor deze uitbreiding trekt de Vlaamse Regering in 2019 zo’n 1,7 miljoen euro uit en 2,6 miljoen vanaf 2020. Na deze uitbreiding zullen meer dat 15.000 mensen met een handicap dit zorgbudget ontvangen.”
1,6 miljoen kinderen in Vlaanderen krijgen hun eerste Groeipakket
Elk kind dat in Vlaanderen woont kreeg op 8 februari zijn eerste Groeipakket, zoals de kinderbijslag vanaf nu in Vlaanderen heet. Een historisch moment voor Vlaanderen en de Vlaamse gezinnen. De regionalisering van de kinderbijslag is zo, na een grondige hervorming, succesvol aan een volgende fase begonnen.
De afgelopen maand werd €288.829.049 aan Groeipakket betaald voor 900.000 gezinnen en 1,6 miljoen kinderen. Zo’n 152.000 kinderen die in het oude systeem geen recht hadden op een sociale toeslag, krijgen die nu wel. 1 op 5 kinderen heeft zo een sociale toeslag in zijn Groeipakket. In die nieuwe Vlaamse kinderbijslag is ook sprake van een kinderopvangtoeslag. Meer dan 22.000 kinderen ontvingen die.
Agentschap Opgroeien voor alle kinderen en jongeren en gezinnen
De Vlaamse Regering keurde definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Dit eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien. De krachten worden gebundeld om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen. Samen met vele partners op het terrein wil het nieuwe agentschap kansen creëren. Ook kinderen en jongeren met een beperking behoren tot de doelgroep van het eengemaakte agentschap.
“Structureel samenwerken over de grenzen van sectoren heen is een rode draad doorheen ons beleid. Het samengaan van Kind en Gezin en Jongerenwelzijn, met input van de sector voor personen met een handicap, is een cruciale stap voor een betere en efficiëntere dienstverlening. Ik reken op alle medewerkers om van de fusie een succes te maken en heb er het volste vertrouwen in dat ze zich maximaal blijven inzetten om samen kansen te creëren voor alle kinderen, jongeren en hun gezinnen.”
<Klik hier voor meer info>
Op de weg vooruit met Jo
Een boeiende inspiratiedag over Samenlevingsopbouw bij RIMO Limburg vzw. Kansen voor lokale besturen om een sociaal beleid te voeren op maat van de inwoners.
Tentoonstelling bij Cera van foto's getrokken in aanloop naar sociaalwerkconferentie: investeren in maatschappelijke projecten.
Kennis doorgeven tijdens bezoek aan de leerlingen van het Sint-Augustinusinstituut in Bree.
Op bezoek bij studenten orthopedagogie: stimuleren van de opvoeders en begeleiders van de toekomst.
Bezoek met de Limburgse Alumni van KU Leuven aan het wetenschappelijk centrum Ecotron.
Kennismaking in de MNM-studio met Truus tijdens Planeet De Cock. De Campagne #leefzonderfilter heeft haar aangespoord te tonen hoe ze zich écht voelt
Voorstelling van het Groeipakket: de nieuwe Vlaamse kinderbijslag voor 900.000 gezinnen in Vlaanderen.
Bij De Inspecteur op Radio 2: nieuw Woonzorgdecreet beschermt cliënten o.a. tegen niet-erkende uitbaters van assistentiewoningen.
>
>
>
>