Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Jo Vandeurzen
Sinterklaasnieuwsbrief
Dans mee(r) met “Uno, dos, tres” … een Spaanse dansles!
Sinterklaas en Piet lanceerden met “Uno, dos, tres”, de favoriete dans van de Sint uit de film ‘Sinterklaas en de Wakkere Nachten’. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, het Vlaams Instituut Gezond Leven, Kind en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid willen met dit liedje en de bijhorende dans kinderen aansporen om uit de zetel te komen en mee(r) te dansen en bewegen. Want mee(r) bewegen is leuk én gezond!
Jo Vandeurzen: “De interactieve clip zet kinderen aan om te dansen terwijl ze naar het scherm kijken, zo slaan we twee vliegen in één klap. Vroeg begonnen is half gewonnen, dat geldt ook voor bewegen. Al dansend evolueren we zo naar onze gezondheidsdoelstelling voor een gezondere Vlaming tegen 2025.”
Klik hier voor het filmpje: https://vimeo.com/304101070
MyHealthViewer geeft 6,7 miljoen Vlamingen gebruiksvriendelijke en mobiele toegang tot gezondheidsgegevens
Welke vaccinaties heb je al gekregen, welke medicatie moet je nemen, wat zijn de groeicurves van je baby, wat is het resultaat van je laatste deelname aan een van de bevolkingsonderzoeken? Dit soort gezondheidsgegevens kan je vanaf nu snel, gebruiksvriendelijk en voor het eerst ook mobiel raadplegen via de nieuwe online toepassing MyHealthViewer.
Jo Vandeurzen stelde de nieuwe MyHealthViewer voor die op zijn vraag door de ziekenfondsen werd ontwikkeld: “Een makkelijke toegang tot persoonlijke gezondheidsgegevens is essentieel om de patiënt in het centrum van de zorgverstrekking te plaatsen en mee te laten beslissen over de geboden zorg- en hulpverlening.”
Om de MyHealthviewer te openen, volstaat het om te surfen naar www.myhealthviewer.be en aan te melden.
‘Kindreflex’ verhoogt aandacht hulpverleners voor veiligheid van kinderen
Naar schatting groeien 378.000 kinderen in Vlaanderen op bij een ouder met een psychisch of verslavingsprobleem. Vlaams minister Jo Vandeurzen stelde daarom de Kindreflex voor, een waakzaamheidsinstrument dat hulpverleners ondersteunt om bij de cliënten die bij een geestelijke gezondheidsvoorziening over de vloer komen hun ouderschap bespreekbaar te maken en de mogelijke onveiligheid van kinderen te detecteren en aan te pakken.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Deze kinderen zijn extra kwetsbaar. Uit onderzoek blijkt dat minstens een derde van hen later zelf een ernstig en langdurig psychisch probleem ontwikkelt. Ook is het risico op onveiligheid van de kinderen groter wanneer een van de ouders een psychisch probleem heeft. Het is belangrijk dat de Kindreflex zowel rekening houdt met de sterktes van ouderschap als met de kwetsbaarheid van de kinderen.”
Procesbegeleiders voor preventie in 600 woonzorgcentra
Woonzorgcentra in Vlaanderen kunnen vanaf nu de hulp inroepen van een procesbegeleider. Die zal hen helpen bij het voeren van een concreet preventiebeleid rond 4 gezondheidsthema’s: de preventie van ondervoeding, goede mondgezondheid, gepast gebruik van psychofarmaca en het voorkomen van valincidenten. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maakte hiervoor bijna 3,8 miljoen euro vrij. Daarmee kunnen meer dan 600 woonzorgcentra elk 65 uur een procesbegeleider inschakelen.
Jo Vandeurzen: “Woonzorgcentra in Vlaanderen kunnen nu een expert in huis halen die hen kan helpen om een gepast preventiebeleid uit te werken voor hun bewoners. De procesbegeleiders worden opgeleid door verschillende expertiseorganisaties waardoor ze met kennis van zaken aan de bewoners van de voorzieningen praktische tips voor een betere gezondheid kunnen geven op vlak van de preventie van ondervoeding, mondgezondheid, gepast gebruik van psychofarmaca en het voorkomen van vallen. De procesbegeleiders betekenen dan ook een belangrijke meerwaarde voor de levenskwaliteit van de bewoners in onze woonzorgcentra.”
Zelf psychische problemen aanpakken in HerstelAcademies
De Vlaamse Regering blijft investeren in innovatieve methodieken voor een betere geestelijke gezondheid van de Vlamingen. Minister Jo Vandeurzen woonde één van de eerste sessies bij van de HerstelAcademie in Limburg. Een HerstelAcademie is een plek waar vorming wordt aangeboden rond allerlei thema’s die te maken hebben met psychisch herstel vanuit de eigen kracht van de deelnemer.
In een HerstelAcademie ontmoeten persoonlijke ervaringen en professionele expertise elkaar. De focus ligt er op het verwerven van kennis om met je eigen psychische problemen om te gaan. De cursussen die in de HerstelAcademie worden gegeven, worden gemaakt in samenspraak met de personen met een psychische kwetsbaarheid. Het ‘samen leren’ maakt deel uit van de methodiek.
De HerstelAcademies zijn vernieuwend: de lessen worden in duo gegeven, nl. door een hulpverlener en een ervaringsdeskundige. Zodoende wordt de ervaringskennis naar waarde geschat en vult het de professionele kennis nauwsluitend aan.
Jo Vandeurzen: “Dat gevoel van zelfstandigheid en het voeren van uw eigen regie is een eerste belangrijke stap in het herstel. Ook voor hulpverleners is de HerstelAcademie een interessante plek, omdat zij er nieuwe inzichten over herstelgerichte zorg kunnen opdoen.”
Op de weg vooruit met Jo
Tevona vzw viert 50-jarig bestaan van zorg met een hart voor personen met een handicap.
In gesprek met mantelzorgers tijdens de “dialoogtafels”. Grote vraag om goede en correcte informatie.
Op bezoek bij Het idee – De Branding. Een verwencafé én winkel, gerund door personen met een handicap. Een prachtig voorbeeld van inclusie!
Viering 30 jaar palliatieve zorg in Vlaanderen. Uitreiking award aan Lisette, stichteres van Omega, een dienst voor palliatieve thuiszorg.
Viering 70-jarig bestaan van Familiezorg Oost-Vlaanderen met 1650 medewerkers.
Op bezoek bij pleeggrootmoeder Christiane in Sint-Truiden tijdens de Week van de Pleegzorg.
>
>
>
>