Over Jo Vandeurzen

Jo Vandeurzen is minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Voor dit beleidsdomein werken zo’n 4.800 mensen. Zij zetten zich elke dag in om het welzijn en de gezondheid van de bevolking in Vlaanderen en Brussel te verbeteren. Ze bereiden het beleid van de minister voor en voeren het uit.

Het beleidsdomein bestaat uit een departement en zeven agentschappen. Zij kennen bv. subsidies toe en verstrekken advies aan de bevolking. Het departement en drie van deze agentschappen (Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Zorginspectie) vormen samen het Vlaamse Ministerie.

De minister is de eindverantwoordelijke. Hij wordt bijgestaan door een beleidsraad (leidende ambtenaren) , een strategische adviesraad (vertegenwoordigers van het middenveld en onafhankelijke deskundigen) en kabinetsmedewerkers.