Studie en opleiding

Jo Vandeurzen (Heusden, 2 juni 1958) werd licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en werkte als advocaat-medewerker in de associatie Geyskens-Vandeurzen in Beringen.

Politieke carrière

Jo Vandeurzen wordt lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in januari 1993. Hij volgt dan Luc Dhoore op, die met pensioen gaat. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers specialiseert Vandeurzen zich in volksgezondheid en justitie. Hij verzet zich  onder meer tegen de snel-Belgwet, omdat in die wet integratie niet als voorwaarde geldt, en tegen het gedoogbeleid voor drugs. In 2001 wordt hij secretaris-generaal van de kersverse CD&V. Onder voorzitterschap van Stefaan De Clerck en Yves Leterme voert hij een intensieve professionalisering door van de partij. In 2004 wordt hij zelf voorzitter van CD&V. Op 8 oktober 2006 leidt hij zijn partij naar een overwinning bij de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen en bij de federale verkiezingen van 10 juni 2007.

Op 7 november 2007 laat Jo Vandeurzen een omstreden wetsvoorstel voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ter stemming leggen (passer au vote), waardoor Franstalige inwoners in Vlaams-Brabant niet meer kunnen stemmen op kieslijsten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op 11 november 2007 verklaart de voorzitter dat er en stevige blauwdruk voor een grondswetsherziening nodig is, vooraleer het kartel in een regering stapt. Als de Franstaligen niet in die logica willen stappen, is er volgens hem een groot probleem. Voor de CD&V-voorzitter is de BHV-stemming in de Kamercommissie een signaal aande Franstaligen.

Op 21 december 2007 wordt Vandeurzen minister van Justitie in de regering-Verhofstadt III. Hij behoudt de functie in de regering Leterme I, en wordt ook vicepremier.

Op 19 december 2008 neemt Jo Vandeurzen ontslag. Dat gebeurde naar aanleiding van de Fortis-affaire: de Voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, bezorgde aan Kamervoorzitter Herman Van rompuy een vertrouwelijk document waarin hij het heeft over een schijn van beïnvloeding bij de behandeling in beroep van de zaak aandeelhouders Fortis Bank tegen de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij. Op 20 december wordt duidelijk dat koning Albert II het ontslag van de minister van Justitie in beraad houdt. Op 22 december aanvaardt de koning uiteindelijk het ontslag van de regering.

Bij de Vlaamse verkiezingen 2009 leidt Jo Vandeurzen de Limburgse CD&V naar een verkiezingsoverwinning met een persoonlijke score van 69.223 voorkeurstemmen. Dat wordt gezien als een eerherstel en plebiscitering na zijn ontslag als minister van Justitie. Op 13 juli 2009, bij de start van de regering-Peeters II, wordt Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Samenvatting politieke loopbaan

 • CVP-voorzitter van de afdeling Genk (1983- 1989)
 • OCMW-raadslid in Genk (1989-1998)
 • OCMW-voorzitter in Genk (1989-1993)
 • lid van het nationaal CVP-bureau (1989-1992)
 • Federaal volksvertegenwoordiger (1993-1999)
 • gemeenteraadslid Genk (1995-2004, 2012 - 2014)
 • secretaris-generaal CD&V (2001-2004)
 • Voorzitter ad interim CD&V (2004)
 • Voorzitter CD&V (29 oktober 2004-21 december 2007)
 • Belgisch minister van Justitie (van 21 december 2007 tot 22 december 2008)
 • Belgisch vice-eersteminister Leterme I en minister van Institutionele Hervormingen (20 maart 2008-19 december 2008)
 • Vlaams volksvertegenwoordiger (2009 - heden)
 • Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (13 juli 2009-heden)